Tunnelbygget i Åre stoppas

Tunnelbygget i Åre stoppas tills vidare. Det beslutade länsstyrelsen i eftermiddag.

Skistar måste bygga dammar som tar hand om lervattnet som nu rinner rakt ner i sjön, de får två veckor på sig att göra det och lägga ut länsar som ytterligare stopp.

-Förödande säger Nalle Hansson vid Skistar i en första kommentar av beslutet.

Franz Birkl som är projektledare vid bygget för VM-bolaget säger att de åligganden de har enligt vattendomen, det vill säga att bygga dammar, leda om bäckar och anlägga länsar ska vara gjorda inom två veckor.

Men Franz Birkl har själv ännu inte sett beslutet från länsstyrelsen så han kan inte uttala sig om de åtgärderna är tillräckliga eller om länsstyrelsen kräver ytterligare åtgärder.

Sven Ola Öhlund vid länsstyrelsens fiskevårdsenhet säger att sjön är ett så kallat natura2000 område och det innebär att det inte får påverkas, i sjön finns skyddsvärda öring- och röding bestånd.