Condoleezza Rice kommer inte till Åre

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice kommer inte att delta i det möte Nato arrangerar i Åre om tre veckor.

-Det är nu helt klart att USA inte skickar utrikesministern, säger ambassadör Krister Kumlin som är generalsekreterare vid det så kallade Säkerhetsforum som hålls i Åre 24-25 maj.

Kumlin vet ännu inte vem USA skickar i stället.

Andra har spekulerat i att det kan bli den nye tredjemannen i amerikanska UD, Nicholas Burns, som kommer. Han har varit amerikansk Nato-ambassadör och är väl förtrogen med de frågor som ska diskuteras i Åre.

Säkerhetsforum är en ny mötesform för Natos medlemsländer och de icke-medlemmar som är med i Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR).

Mycket oklart

Mötet ska hållas på utrikesministernivå. Hittills har ett 20-tal av de 46 medlemmarna i EAPR signalerat att deras utrikesministrar kommer.

Men mycket är oklart och det kommer olika bud dag från dag. Vem som kommer är bland annat avhängigt inrikespolitiken i respektive länder.