Skarp kritik riktas mot socialtjänstens ledning

1:24 min

Högsta ledningen för socialtjänsten i Sundsvall får skarp kritik i en ny rapport från Kommunhälsan. Det handlar om brister i ledarskap och kränkningar.

Jobbar du inom socialtjänsten? Hur ser du på situationen? Berätta i kommenteringen.

Rapporten har gjorts för att få kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Nu visar det sig att finns allvarliga problem inom socialtjänsten. Det handlar bland annat om chefer som bara har fokus på att hålla en budget i balans och att anställda ständigt jobbar under tidspress.

– Vi vet sedan tidigare att det inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt inom socialtjänsten. Det har varit en turbulent tid med politiker och tidigare socialdirektör som avgått, säger Malin Larsson (S), ordförande för socialnämnden.

I rapporten beskriver medarbetare att de känner sig kränkta och någon beskriver det som att det känns som att man befinner sig i ett rasande inbördeskrig.

– Tanken med en arbetsmiljökartläggning är  att man ska jobba med frågorna för att det ska bli en bra arbetsmiljö för alla.

I förra veckan berättade P4 Västernorrland om socialsekreterare som går på knäna och beskriver en ohållbar arbetssituation. En del av problemet är att det är svårt att rekrytera personal, och det gör att arbetsbördan blir för stor för de som arbetar, och det här har gjort att många har valt att byta jobb