Skolor saknar elevskyddsombud

Bara två av Gotlands sju högstadieskolor uppfyller skollagens krav om elevskyddsombud. Det ska finnas minst två elever per årskurs som arbetar med att förbättra arbetsmiljön, men det är bara Solbergaskolan och Romaskolan som har tillräckligt många representanter. Barn- och utbildningschefen på Gotland, Lars Danielsson, beklagar bristen på elevskyddsombud men är heller inte förvånad.