Chauffören berättar: Vi dumpade gift i naturen

2:23 min

Tonvis med giftigt avfall kan ha grävts ner i skånska och småländska marker. Det handlar om rester från de statliga beredskapslager som byggdes upp under kriget.

I dag berättar den pensionerade lastbilsföraren Jonny Evaldsson från Oskarshamn om hur han och flera körde ut och dumpade avfall fram till början på 70-talet

– Ja det var ju olika gifter, DDT, många olika saker, kristaller och flytande i små och stora tunnor, och i jutesäckar.

Var ni informerade om vad som fanns i förpackningarna?

--Nej det var vi inte alls, det skulle bara tömmas, säger Jonny Evaldsson.

I hela landet fanns runt 850 beredskapslager med bland annat bekämpningsmedel, vattenreningsmedel, gödningsmedel. Material som skulle användas i krigstid. Tidningen Miljöaktuellt beskriver i nya numret hur de statliga beredskapslagren rensades på produkter som skulle bytas ut.

Jonny Evaldsson var en av flera lastbilsförare som från mitten på 50-talet till början på 1970-talet körde trasigt avfall från beredskapslager i Småland och Skåne. De körde många ton till olika markägare, där fanns färdiggrävda hål att dumpa i.

Den enda regel vi fick var att inte tippa närmare än 100 meter från en bäck, å eller ett vattendrag, antagligen för att det kunde läcka ut.

De här platserna, märktes de upp?

– Det vet jag inte något om. Det är bara att man kommer ihåg ungefär var man körde.

Förarna uppmanades också att ta bort eventuella etiketter.

– Ja man fick inte tippa av saker i dessa hålen utan att etiketter skulle plockas av och tas med och lämna tillbaka.

Fick ni någon förklaring till varför?

– Nej.

För över tio år sedan talade Jonny Evaldsson om det han varit med om för miljömyndigheterna. På Länsstyrelsen i Kalmar län säger miljöhandläggare Anders Svensson att uppgifterna inte har kunnat bekräftas och att de inte vet var dumpningsplatserna ligger.

– Vi har inte så exakta uppgifter att vi kunnat lokalisera några av de här platserna, nej.

Men det har ju gått många år sedan ni först fick höra talas om detta, vad har ni gjort under de åren?

– Nej som sagt, vi har inte tagit tag i det.

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar hade ansvar för beredskapslagren tidigare. Nu är det är SGU, Statens Geologiska Undersökning som hanterar mark och miljöfrågor för nedlagda statliga myndigheter. Men inte för dumpning som skedde för så längesedan säger Klas Arnerdal, SGU:

– Vi ansvarar för verksamhet som bedrivits efter 1969. Och det här är något som skedde innan det året, såvitt vi kunnat bedöma. Eller som det bedömdes då det först dök upp, säger Arnerdal.

Så vem är ansvarig för avfallet där det nu ligger?

– Som det ligger finns ju ingen ansvarig verksamhetsutövare. Och då är det länsstyrelserna som driver det här arbetet. De identifierar och söker finansiering från Naturvårdsverket för att kunna åtgärda den här typen av skador, säger Arnerdal.