Homosexuella blir kränkta av sjukvården

Det är vanligt att homosexuella, både anställda och patienter, känner att de bemöts på ett kränkande sätt av sjukvården. Det visar en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

– Det som är problemet för homosexuella är att sjukvården är uppbyggd på att alla är heterosexuella. Alla frågeformulär, allt vad vi tänker på när vi ska undersöka patienter och fråga om är inriktat på att det är heterosexuella, säger överläkaren Sven Grützmeier, ordförande i föreningen homosexuella läkare.

– Enkla frågor som kan belysa eller få fram om en patient är homo- eller bisexuell gör man inte. Man har heller ingen undervisning i det, man känner sig tafatt och får det inte gjort ordentligt, säger han.

Svårt att vara homosexuell i vården
Det är inte alltid lätt att vara homosexuell i vården, vare sig som patient eller anställd. Detta trots att de flesta som jobbar i vården är toleranta mot homosexuella och homosexualitet.

Det framgår av en doktorsavhandling av doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl vid Uppsala universitet som presenteras i nästa vecka.

Avhandlingen bygger på över 200 enkäter med anställda som både är hetero- och homosexuella och ett 30-tal intervjuer med homosexuella patienter.

Oroliga för att komma ut
Undersökningen visar att anställda som är homosexuella ofta är oroliga för att komma ut bland sina arbetskamrater och att patienterna som är homosexuella ofta upplever att de bemöts på ett kränkande sätt av sjukvårdspersonal.

Det kan handla om att personal reagerar på ett olämpligt sätt på frågor om närmsta anhörig och familj eller om vardag och privatliv i stort.

Trots de problem som finns tror Gerd Röndahl att det kan vara enklare att vara homosexuell och jobba inom sjukvården än på många andra arbetsplatser.

– Jag tror faktiskt att det är lättare att vara öppen inom vården som personal än vad det är inom många andra yrkesgrupper har, säger hon.

Varför det?

– Därför att man ändå inom vården är van vid att möta olika människor, familjekonstellationer, kulturer och det gör att man inte är lika handlingsförlamad när det uppstår en ny situation som man är ovan vid, säger doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl.

Sven Grützmeier håller med om att sjukvården kan vara en bra arbetsplats, trots de problem som finns.

– Det finns de som är värre. Men problemet är att det borde vara bättre. Man förväntar sig att vi inom sjukvården, som kan ta hand om alla möjliga situationer, borde vara bättre på det, säger överläkaren Sven Grützmeier, ordförande i föreningen homosexuella läkare.

Marcus Ålsnäs
marcus.alsnas@sr.se