Kina för måttlig ökning av textilimport

Kina vill nu få utrymme för en måttlig ökning av landets textilexport. Det sa Kinas handelsminister efter ett möte med sin franske kollega under tisdagen.

Uttalandet följer på protester från textilindustrin i Europa och USA mot det kraftigt ökade flödet av textilvaror från Kina till västvärlden sedan årsskiftet då ett globalt kvotsystem slopades.

Textilproducerande länder i väst varnar för massarbetslöshet inom textilbranschen och och EU har inlett en utredning som i ett senare skede kan utmynna i sanktioner mot Kina för att begränsa textilflödet från landet.