Fortsatt trafikkaos i Broby

BROBY. Ombyggnaden av centrala Broby kommer inte att bli färdig förrän tidigast till jul. Det beror framför allt på att kommunen inte fått detaljplanen för ett nytt resecentrum på busstorget godkänd.

Och det har gjort att hela arbetet försenats, något som irriterar många Brobybor, eftersom nästan hela centrum består av gropiga grusvägar.

Ärendet ligger just nu hos kammarrätten, men det är osäkert när de kommer att ta upp det.