Känslomässig Chirac manade till ja

Den franske presidenten Jacques Chirac varnade på tisdagen fransmännen för att rösta nej till den nya EU-författningen den 29 maj. Det skulle innebära att 50 års byggande av ett gemensamt Europa avbryts och leda till ett kraftigt försvagat Frankrike.

Jacques Chiracs TV-framträdande på tisdagskvällen var hans andra i kampanjen och skedde samtidigt, som vinden vänt i opinionsmätningarna och nu pekar på ett ja.

Han fick därför under inga förhållanden sjabbla bort tillfället än en gång som i mitten av april då han försvarade författningen inför 80 ungdomar.

Varken höger eller vänster
Men betyget blir säkert bättre denna gång. Chirac verkade rikta sina ord till vänstersympatisörer, både till alla osäkra och till dem som tänkt rösta nej. Han underströk att själva konstitutionen varken står för höger eller vänster.

Ordet social hördes flera gånger och Chirac refererade en fackförbundsledare, som sagt att kapitalisterna inte behöver författningen, däremot löntagarna så att den inre marknaden kan förenas med en social harmonisering.

Spelade på franska känslor
Chirac spelade på franska känslor av suveränitet och lockade med att författningen ger Frankrike mer makt i EU. Författningen är inspirerad av franska värden, och medan andra länder låter parlamenten avgöra har jag valt att låta fransmännen besluta.

– Men det går inte att säga Jag är europé och samtidigt rösta nej, Det är inte möjligt, sa Chirac.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se