Ministern öppnar för förändring i EU:s asylpolitik

1:18 min

Tunga EU-politiker anser att EU:s asylpolitik måste omprövas. Den svenska regeringen har tidigare varit en av Dublinförordningens starkaste förespråkare – men nu öppnar migrationsministern för en förändring, även om det inte finns något alternativ i nuläget, säger han.

– Nåt system måste man ju ha, annars blir det vilda västern av alltihop. Man måste ha ordning och reda på mottagandet. Så länge vi har Dublinsystemet så måste vi se till att fungerar. Därför ligger vi på länder som Italien för att se till att det fungerar bättre, säger jutitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Ekot har tidigare i dag rapporterat om att Dublinförordningen satts ur spel genom att många flyktingar som kommer till södra Europa tillåts resa vidare utan att lämna sina fingeravtryck. Majoriteten av dem som exempelvis kommer till Italien tillåts resa vidare norrut.

Tunga EU-politiker säger nu att politiken måste omprövas. EU-parlamentets förhandlare när det gäller Dublinförordningen, Cecilia Wikström (FP), menar att systemet har havererat och uppmanar EU:s regeringar att ompröva hela systemet.

– Det är dags att börja diskutera andra alternativ, säger hon till Ekot.

Migrationsminister Morgan Johansson har så sent som förra veckan haft kontakt med Italien gällande frågan om registrering av asylsökande och Italien har lovat bättring. Kritiker, däribland just Italien, menar att Dublinförordningen är orättvis eftersom den lägger så pass mycket ansvar på länder med yttre gräns. Den kritiken kan Morgan Johansson hålla med om.

– Det är ju en konsekvens av hela Dublinsystemet att gränsstaterna får ta ett större ansvar. Men nu har vi den förordningen som vi har och den ska medlemsländerna faktiskt leva upp till. Och Italien tar ju fortfarande inte emot lika många som vi gör i Sverige.

Men nu menar ju många tunga politiker att det här har nått vägs ände. Är det dags att börja skissa på andra alternativ?

– I så fall talar vi om ett kvotssytem där vi fördelar ut det jämnt fördelat på alla EU:s medlemsländer. Det har jag ingenting emot. Tvärtom, det skulle ju innebära att Sverige att vi skulle få en jämnare fördelning över hela Europa. Låt oss försöka diskutera det här vidare i Europa, säger Morgan Johansson.