Jönköping kan få ny skogsmyndighet

Regeringens skogsutredning vill skrota dagens skogvårdsorganisation och bygga upp en ny myndighet som kan komma att placeras i Jönköping.

I dag finns en Skogstyrelse i Jönköping och tio regionala skogsvårdsstyrelser.

Men den här organisationen leder till oklarheter i bedömningar och ansvar, och utredarna vill därför se ett nytt Skogsverk med ansvar också för den regionala verksamheten.

Skogstyrelsens generaldirektör i Jönköping, Göran Enander, säger till Nyheterna att han välkomnar förslaget och att han räknar med att även det nya skogsverket ska ligga i Jönköping.

Reporter: Daniel Rundqvist

daniel.rundqvist@sr.se