Kommuner ska kunna slippa fler asylsökande

1:59 min

Migrationsverket vill ändra reglerna så att man kan fördela asylboendena jämnare över landet. Kommuner som redan tagit mot många flyktingar ska kunna undandas.

Migrationsverket vill ändra sina upphandlingsregler för att kunna fördela nya asylboenden jämnare över landet. I ett nytt förslag till upphandlingsregler vill man kunna undanta kommuner som redan tagit emot många flyktingar i förhållande till sin folkmängd. 

– Syftet är att visa hänsyn mot de mest ansträngda kommunerna, som har tagit ett väldigt stort ansvar, säger Willis Åberg somär chef för avdelningen för verksamhetsstöd på Migrationsverket.

– Och åtminstone ge dem ett visst andrum. Vi vet en handfull som har det väldigt besvärligt idag och finns det då möjlighet rent juridiskt så ska vi försöka utnyttja den möjligheten.

Enligt dagens regler kan inte Migrationsverket styra var asylboendena hamnar, utan anbuden med lägst pris vinner upphandlingen. Systemet har kritiserats av många kommuner, som ofta på kort varsel förväntas erbjuda kommunal service på orter där befolkningen plötsligt ökar kraftigt.

Med det nya förslaget ska anbud från entreprenörer i ansträngda kommuner kunna läggas underst i högen, även om de erbjuder ett lågt pris. Det löser man genom nya urvalskriterier där bland annat tidigare mottagande räknas in. De anbuden förses med en fiktiv tilläggssumma, och får då ett högre pris än konkurrerande anbud från andra kommuner. Men metoden kommer bara fungera så länge antalet anbud är fler än Migrationsverkets behov.

Förslaget är ute på remiss i en vecka till, men enligt Willis Åberg är man övertygad om att de nya reglerna kommer hålla för en laglighetsprövning.

– Vår bedömning är att det skulle nog kunna hålla utifrån det perspektiv vi målar upp nu, ja vi tror det, säger han.

Migrationsverket har identifierat 14 kommuner som man vill undanta i den upphandling som ska påbörjas i vår. Idag vill man inte bekräfta medieuppgifter om vilka de 14 kommunerna är, eftersom de kan komma att omvärderas under processens gång. Men Willis Åberg bekräftar att Östra Göinge kommun i Skåne är med på listan, en liten kommun där entreprenörer öppnat flera asylboenden mot kommunledningens uttryckliga vilja.

– Detta är ett litet steg i rätt riktning, men det löser ju inte huvudproblemet att alla kommuner måste hjälpa till att ta emot, säger moderata kommunalrådet Patric Åberg i Östra Göinge.

– Men jag förväntar mig mer, säger han.