Eu-kommisionen: Inga EU-pengar till företag som flyttar jobb

Flytten av jobb utomlands från Nilfisk i Åmål, Duni Skåpafors ocb Lear i Tanumshede sker inte med hjälp av EU-stöd. Det löftet har Jonas Sjöstedt, vänsterpartist och ledamot av Europaparlamentet, fått av Eu-kommissionen, som tagit upp frågan med regeringarna i Polen och Ungern.

- Jag får lita på att det inte skett hittills, säger Jonas Sjöstedt, men det finns oklarheter om företagen försäkrats om stöd i framtiden och därför bör det här följas upp.

Jonas Sjöstedt ser uttalanden från Duni-ledningen som en varningssignal och säger dessutom att EU inte alltid har full kontroll över vad som sker i de olika medlemsländerna.