Vårdgarantin uppfylls inte i Västmanland

Landstinget Västmanland har fortfarande problem med att klara den utvidgade vårdgarantin fullt ut när den införs i höst. Det är framför allt många som fortfarande står i kö för en höft- eller knäledsoperation. Drygt 2000 västmanlänningar står i kö till ortopediska operationer. Väntetiderna varierar mellan tre och tolv månader, säger landstingsrådet Glenn Andersson.

-Det beror ju på vilken prioritering det är. Akuta saker tas ju på en gång, säger Glenn Andersson.

Den 1 november måste landstingen kunna åtgärda alla medicinska diagnoser, oavsett om de har med kroppen eller själen att göra, inom tre månader. Att Landstinget Västmanland inte kan erbjuda sina egna invånare höft- och knäledsoperationer inom den tidsperioden beror på flera saker, säger Glenn Andersson.

-Den nya organisationen har inte satt sig än, från det att patienten kommer in till dess att han eller hon opereras, och sedan är det behovet av ortopedisk vård, säger han.

-Vi ska komma ihåg att ortopedin får varje månad 1000 remisser som ska bedömas och prioriteras, och det är väldigt mycket, säger Andersson.

Det behövs också fler vårdplatser och operationskapacitet, säger till P4 Västmanland Anders Satrell, klinikchef på ortopeden i Västerås.

Inför 1 november går landstinget nu igenom alla kölistor. När det gäller de länsbor som väntar på höft- och knäledsoperationer har landstinget som mål att uppfylla vårdgarantin i mars-april nästa år, men patienterna kommer att få vård inom tre månader - på andra håll, säger Glenn Andersson och hänvisar till avtal med landstingen i Stockholm och Örebro län.

-Sedan tycker jag - och det diskuterar vi ju - ett samarbete inom våran sjukvårdsregion, Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro, Uppsala och Gävleborg, att gemensamt också hitta möjligheter att tillsammans kunna klara av en del av de här uppdragen, säger Glenn Andersson till P4 Västmanland.