Blå flagg för länets stränder och hamnar

I år får fem stränder och hamnar i länet hissa den internationella miljöutmärkelsen blå flagg.

Det är Stumholmens badplats, Dragsö utkik, Hanö gästhamn, Hälleviks hamn och Tallebryggans gästhamn som får hissa flaggan som står för rena, säkra och turistvänliga hamnar och stränder.

Men förra årets dåliga sommar har försämrat vattenkvalitén och i Sverige är det sammantaget färre stränder som får rätt att hissa blå EU-flaggor.

I år är det 38 mot 55 förra året. Tendensen är densamma i övriga Europa.