Färre sålda majblommor - sämre stöd

Försäljningen av majblommor minskar på flera håll i länet. I Karlskrona minskade försäljningen med 61 000 kronor mellan 2003 och 2004. Ronneby, Sölvesborg, Mörrum och Asarum är andra orter där försäljningen har gått ner.

Enligt Lars Olof Larsson, lärare på Korpadalskolan i Asarum beror den minskade försäljningen dels på att barnen är färre idag och att försäljningsperioden var något kortare 2004, men det finns också en annan viktig faktor, säger han.

– Jag tror att det finns en mättnad när det gäller att köpa saker från ideell verksamhet och dels en trötthet bland ungdomar när det gäller att sälja olika saker inom föreningslivet, säger Lars Olof Larsson.

Färre sålda majblommor betyder sämre möjligheter för majblommekommittéerna att ge ekonomiskt stöd till utsatta barn.