Miljövärstingen Renen ska saneras

Efter många turer kan saneringen av kvarteret Renen i centrala Varberg starta. Det handlar om Hallands mest förorenade område.

Naturvårdsverket bidrar med totalt 91 miljoner kronor åren fram till 2024. Klorerade lösningsmedel har spridis till grundvattnet och Naturvårdsverket menar att saneringen helt nödvändig.

Det finns en stor risk för att lösningsmedel i gasform läcker in i byggnader i kvarteret.

Mellan 1962 och 2003 drevs olika finmekaniska industrier i kvarteret. Klorerade lösningsmedel användes bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods.