Västra Götaland har längst vårdköer

Sjukvårdsköerna i Västra Götaland längre än i övriga delar av Sverige. Det visar en ny analys av sjukvården i regionen under 2004.

Särskilt långa köer har det varit för patienter som sökt vård inom ortopedi.

Var femte patient fick vänta på en kötid i över en vecka och bara var tredje patient fick en besökstid under samma dag dom ringde.

Var fjärde patient i analysen ansåg också att det var svårt att komma fram på telefon till vårdcentralen.