Östergötland

Så kan Östersjön bli friskare

Havs- och vattenmyndigheten föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar bland annat om att minska övergödningen. 

Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra. Nu förelår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, en rad åtgärder. Det handlar bland annat om att minska övergödningen och öka skyddet för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske.


Kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet för de svenska delarna av Östersjön och Nordsjön uppskattas av HaV till cirka fyra miljarder kronor.

– De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt. Vi kommer inte att nå målet om god miljöstatus 2020 men vi bedömer att åtgärdsprogrammet kommer att medföra betydande förbättringar av havsmiljön, säger Marie Berghult, chef för havs- och vattenmiljöenheten på HaV.