Många flickor med ADHD upptäcks inte

Kunskaperna om flickor med ADHD är alldeles för dåliga. Det slår Statens beredning för medicinsk utvärdering fast i en ny rapport. ADHD innebär bland annat allvarliga koncentrationssvårigheter och åtminstone vart fjärde barn med ADHD är flicka.

– Slutsatsen är att det finns ganska mycket kunskapsbrister när det gäller flickor därför att färre flickor har blivit studerade, säger Nina Rehnqvist, chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, och en av de forskare som sammanställt rapporten.

Statens beredning för medicinsk utvärdering har i samarbete med Socialstyrelsen försökt få en samlad överblick över den vetenskapliga forskning som bedrivits om just ADHD. Ett drygt hundratal studier har skärskådats, och slutsatsen är alltså att det saknas en massa kunskap om just flickor med ADHD.

Svårare att upptäcka
En anledning, tror Nina Rehnqvist, är att det är svårare att upptäcka ADHD hos flickor.

– Pojkars ADHD uttrycker sig lite annorlunda än flickors. Pojkar har mer av utagerande beteende medan flickor har mer av det som brukar kallas uppmärksamhetsstörningar.

Uppmärksamhetsstörningar är svårigheter att till exempel koncentrera sig på det som sägs under en lektion.

Depression och ångest
Så många som fem procent av alla flickor i åldrarna 6 och 15 år kan ha ADHD, enligt rapporten, men många upptäcks alltså inte. Framför allt inte i skolan.

– Lärare upptäcker i större utsträckning pojkar än flickor medan föräldrar identifierar pojkar och flickor på samma sätt. Pojkar märks mer i klassrummet eftersom de är mer utagerande.

Flickor med ADHD har lika allvarliga syptom och lika stora funktionshinder som pojkar med ADHD, slår rapporten fast. Men då pojkar ofta upplevs som bråkiga så kan flickor ofta få depression och ångest.

Men som sagt, mycket kunskap saknas om flickor med ADHD.

– Det bär väldigt angeläget att man följer flickor där man upptäcker ADHD och att man ser vilka konsekvenser det har för flickan under uppväxten och sedan när hon blir vuxen och där behöver väldigt mycket studier göras, säger Nina Rehnqvist på SBU.

Michael Borgert, P1 Vetenskapsradion
michael.borgert@sr.se