Nya Natura 2000-områden kan även påverka Cementas framtid

1:36 min

Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden på Gotland kan krocka med Cementas framtida stenbrytning  på File Hajdar.

-- Det är klart att det påverkar Cementa i den delen att det blir svårt att komma fram med kalkbrytning i ett område som är antaget som Natura 2000-område. Men där är vi ju inte riktigt ännu, utan det här är vårt förslag från Länsstyrelsens sida och sen är det andra som fattar beslut om det här, säger Anna-Lena Fritz, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.

Det är slutligen regeringen som fattar beslut om Länsstyrelsens förslag till Nya Natura 2000-områden, som ska skickas in till Naturvårdsverket den 27 mars.
Alla markägare och företag som påverkas har till den 5 mars att komma med sina synpunkter. Och Cementa ska träffa Länsstyrelsen nästa vecka.

Bakgrunden är att EU-kommissionen har kritiserat Sverige för brister vad det gäller Natura 2000-områden och vissa naturtyper skyddas i för liten utsträckning.

På Gotland handlar det om kartshällmarker, basiska berghällar, rikkärr och trädklädda betesmarker.
Vid File Hajdar finns alla de här fyra naturtyperna och därför vill Länsstyrelsen utvigda det Natura 2000-område som redan finns där, säger Anna-Lena Fritz:

–  Det är klart att den är väldigt unik för Gotland och för Sveriges del så är det ju i princip bara på Gotland de här typerna av mark förekommer. Vi har ett stort nationellt ansvar att skydda de här markerna.

Länsstyrelsens förslag kan även komma att påverka SMA Minerals och Nordkalks framtida stenbrytning i Bunge, eftersom Länsstyrelsen vill utvigda Natura 2000-området Bäste Träsk.
Även Nordkalks mark norr om den gamla täkten vid Storugns, som heter Stora Vikers, och som är utpekat riksintresse för kalkbrytning, omfattas av Länsstyrelsens förslag.