Skönhetsskola får underkänt

Skolverket riktar nu hård kritik mot European Beauty School i Eskilstuna. Skolan anklagas bland annat för att mer eller mindre ha bluffat om en ettårig utbildning till kosmetolog.

När verket granskade skolan visade sig en ettårig utbildning på 1 400 undervisningstimmar ha bantats till en distansutbildning på runt 500 timmar. Och utifrån det är avgiften på 65 000 kronor inte skälig anser Skolverket. Det här skriver lokaltidningarna idag.  

Verket underkänner European Beauty School också på en rad andra punkter; lärare saknar kompetens, otillåtna skönhetsmedel har använts, liksom falska närvarointyg med mera. 

Skolan blir nu av med det statsstöd den haft i form av bland annat momsbefrielse.