Missnöje bland kommunal enhets personal

Det råder stort missnöje bland personalen på SARUK, den enhet på Uppsala kommun som har som uppgift att hjälpa fysikt och psykiskt handikappade ut i arbetslivet. Flera i personalen som Upplandsnytt pratat med vittnar om en usel psykosocial arbetsmiljö och en toppstyrd organisation.

På SARUK jobbar ett 40-tal personer. Deras uppgift är att hjälpa de som har fysiska och psykiska arbetshinder ut i arbetslivet - cirka ett par hundra varje år. Men flera ur personalen säger nu att de vantrivs på jobbet och att verksamheten präglas av en toppstyd organisation. Ledningen har ett stort kontrollbehov och enskilda medarbetare tillåts inte ta egna beslut. Cheferna förstör för de som SARUK i slutändan ska hjälpa.

- Dom vi ska hjälpa skulle vi egentligen kunna byta plats med, det säger Stig Andersson som jobbar som arbetsledare.

- Vi har det så uselt själva på vår arbetsplats, och samtidigt måste vi hålla detta från deltagarna, och det har ju inte jag klarat av, fortsätter han.

Alla behandlas inte heller lika, anser man. Nyligen avslöjades det att en av cheferna hade laddat ned över 100 grovt pornografiska bilder från internet i sin dator. Den chefen får inte ens en varning medan andra som gjort överträdelser bestraffats.

- Där gör man skillnad på folk, säger Kent Söderberg.

Huvudskyddsombudet på SARUK vill inte ställa upp på en intervju eftersom han är rädd för att få sparken om han uttalar sig. En annan ur personalen säger till Upplandsnytt att han omplacerades efter att ha riktat kritik mot ledningen. Vi har försökt få en intervju med Marie Siberg som är verksamhetschef på SARUK, men hon vill inte ställa upp.

- Jag tror inte det gagnar någonting just nu, säger hon och hänvisar till sin närmaste chef Lennart Andersson.

Vi har också försökt nå Lennart Andersson som är verksamhetschef på Uppsala produktion Vård och Bildning för en kommentar men utan att lyckas.

Situationen på SARUK är nu så pass allvarlig att Kommunhälsan fått i uppdrag att göra en undersökning. En rapport kommer om några dagar.

- Om det skulle utlysas en ledig tjänst på SARUK just nu skulle jag avråda alla att söka den, säger Kent Söderberg.