Stor brist på musik- och slöjdlärare

Inför höstterminen har grundskolorna runt om i länet börjat rekrytera lärare. Men det är svårt, och allra svårast är det att få tag i lärare i slöjd och musik.  Stora pensionsavgångar och för få nyutbildade är de främsta orsakerna till lärarbristen i de här ämnena.