"Oro för master överdriven"

Det är mobiltelefonerna som kan vara farliga - inte masterna. Det säger Chalmersprofessorn Yngve Hamnerius till Ekot om den oro för strålning som många känner inför dom 8.000 master som ska byggas för tredje generationens mobiltelefoni, bland annat i Sörmland.
Enligt Hamnerius visar att den högsta uppmätta antennstrålningen bara var 0,07 procent av gränsvärdet, medan strålningen från telefonen kan ligga på gränsvärdet. Däremot finns få studier på strålningens effekt på levande material, och forskarna vet inte hur strålningen drabbar på lång sikt. Som Sveriges Radio Sörmland rapporterat tidigare räknar Länsstyrelsen med att ytterligare 200 master kan komma att uppföras i länet under de närmaste två åren, förutom de drygt 100 som finns idag.