Fler vill utbilda undersköterskor

1:38 min

Det kommer att finnas gott om jobb för undersköterskor i framtiden. Många söker också en vuxenutbildning för att läsa till undersköterska och det är också fler utbildare som vill utbilda undersköterskor.

Det är även fler utbildningsanordnare som nu vill bli ansluta sig till Vård- och omsorgscollege i Västmanland, säger Jenny Twana, rektor på Västerås stads vuxenutbildningscentrum.

– Det är flera olika skolor som har lämnat in anbud på att bedriva undersköterskeutbildning. Det finns många platser och många skolor om man vill välja utifrån geografisk tillhörighet, pedagogisk form eller om man vill läsa en distansutbildning, säger Jenny Twana till P4 Västmanland.  

Bara i Västerås finns sex utbildare som utbildar undersköterskor, men fler är på gång, säger Jenny Twana rektor på Västerås stads vuxenutbildningscentrum, som upphandlar utbildningarna.

För den som nu vill läsa till undersköterska så kan det vara viktigt att ta reda på om de som anordnar utbildningarna är certifierade via Vård- och omsorgscollege i Västmanland.

– Det här säkerställer ju att vi vet att utbildningsanordnaren utbildar för den arbetsmarknad som de här eleverna kommer att möta.

– I Vård- och omsorgscollege är ju arbetsmarknaden också med. Det är fackliga organisationer och arbetsgivare som sitter med och faktiskt bestämmer vilket kursutbud man vill ha, säger Jenny Twana.

För eleven så är det en garanti att de som håller i utbildningarna är anslutna till Vård- och omsorgscollege i Västmanland.

– I och med att det här är upphandlad verksamhet så är kan vi inte ge en garanti att utbildningsanordnaren finns kvar. Men vi kan ge en garanti att man får slutföra sin utbildning.

– Om det skulle hända något med utbildningsanordnaren så får man byta utbilningsanordnare, säger Jenny Twana till P4 Västmanland.