Kommunerna tar upp konkurrensen med friskolorna

Nu lockas elever till den kommunala gymnasieskolan med fler specialutformade program. Eleverna kan komma från hela landet när utbildningarna blir mer och mer nischade.

- Fler fristående skolor har sporrat den kommunala skolan, och visat på att det går att göra olika inriktningar, profileringar och specialutformade program, säger Elisabeth Ahlgren som är skolinspektör på skolverket. Enligt henne har den kommunala skolan fått fler specialprogramm på grund av en hård konkurrenssituation, speciellt från friskolorna.

Från 2007 ska konkurrensen bland olika skolor bli ännu hårdare, för då kommer elever kunna söka var som helst. Från 2007 blir det nämnligen fri sökning till gymnasieskolan, och elever är inte längre begränsade till sina hemkommuner.

När utbildningarna blir mer och mer udda får skolorna söka sig till näringslivet för att få rätt kompetens. Timrå gymnasium köper delar av utbildningen från Timrå hästsportklubb, för att kunna erbjuda eleverna ridsport på schemat. Och det finns flera exempel i länet.

Bobergsskolan köper 30 procent av sin räddningsutbildning från olika företag. Kjell Grip är samordnare på AVPE-gymnasiet i Torpshammar, där räddningsutbildningen ligger.

- Man måste hitta bra samarbetsformer med näringslivet, och få in spetskompetens skolan inte kan ha bland sina anställda lärare, säger han.