Miljönämnd begär tvångsförvaltning

Miljönämnden i Lund beslutade på tisdagen att begära tvångsförvaltning av fastighetsägaren Tom Kronsjös omdiskuterade studentboende på Stora Södergatan i Lund.

Historien om huset på Stora Södergatan är lång. Tom Kronsjö har ägt fastigheten sedan 1969, och han har flera gånger stridit mot myndigheter och organisationer, som tycker att han misskött den.

Bland annat har brandförsvaret och Elsäkerhetsverket lagt ett vite på 600 000 kronor, eftersom elsäkerheten i huset anses vara för dålig.

Nu är det alltså miljönämnden som fått nog och vill tvångsförvalta fastigheten, för vid den senaste inspektionen 10 mars i år hittades så många brister i fastigheten att det fick miljöförvaltningen att begära att miljönämnden skulle besluta om tvångsförvaltning.

– Vi begär den tvångsförvaltad av en enda orsak, nämligen att det här inte är en dräglig livsmiljö för de boende, säger socialdemokraten Björn Abelsson, ordförande i miljönämnden i Lund.

Nu har ni tagit beslutet, men vad kommer att hända nu?

Nu går ärendet till hyresnämnden i Malmö. Med tanke på vårt beslut och de många ärenden som finns i detta, så har vi goda förhoppningar om att hyresnämnden ska stå bakom vårt förslag, säger Björn Abelsson.