Förluster för Profilgruppen

Profilgruppen i Åseda redovisar en förlust på 5,6 miljoner kronor, efter finansnetto, för de tre första månaderna, jämfört med en vinst på 14,5 miljoner samma period förra året.
Det negativa resultatet beror bland annat på att delar av produktionen stått stilla i samband med byte av en press. Omsättningen minskade med 17 procent till 187 miljoner. Enligt koncernledningen finns det förutsättningar för att resultatet ska förbättras under året. Av totalt 89 anställda, som blev uppsagda under hösten, har 34 återanställts tack vare det förbättrade orderläget.