Oklart om rätt bidrag betalas ut till ungdomsförbunden

Det är fortfarande oklart hur väl ungdomsförbundens medlemssiffror stämmer med deras bidragsansökningar.

Trots att Länsutveckling Kronoberg begärt in kontrollerbara uppgifter från ungdomsförbunden har flera lämnat in redogörelser som inte säger något om medlemssiffrorna.
Och SSU har fått uppskov under tiden de gör en intern granskning.
Kristdemokraterna och Ung Väster har däremot lämnat in kontrollerbara uppgifter som stämmer med deras bidragsansökan. Centern och miljöpartiet saknar verksamhet eller har en för liten verksamhet för att få bidrag.
Länsutveckling Kronoberg betalar ut sammanlagt tre miljoner kronor i bidrag till ungdomsförbunden, bidrag som baseras på förbundens medlemssiffror.