Farligt buller åtgärdas inte

Trafikbullret vid en fastighet på Stenbrovägen i Nyköping är inte bra för människors hälsa. Det anser tjänstemännen vid miljökontoret. Men trots det föreslår de att politikerna inte ska vidta några åtgärder.

Motiveringen är att de maximala bullernivåerna överskrids i så många fastigheter i kommunen att åtgärder, enligt tjänstemännen, måste ske på ett systematiskt sätt.  Där de värst drabbade åtgärdas först.

I det aktuella fallet har en fastighetsägare krävt åtgärder och vid miljökontorets mätningar så överskreds bullernivåerna både inom- och utomhus.