Flickor med ADHD hörs inte

Ett samlingsnamn för syndrom med koncentrationsvårigheter och uppmärksamhetsproblem är ADHD. Det är pojkarna som märks; de tar ut sin frustration i bråk och stök. Om flickorna vet man däremot mycket lite.

I ett försök att samanställa all forskning i ämnet har Socialstyrelsen i samarbete med SBU konstaterat att man har alltför lite kunskap om flickornas situation.

Åtminstone var fjärde ADHD-barn är flicka - nu ska forskning initieras för att hjälpa dem, de uppmärksammas inte i skolan.

Att leva med stora koncentrationssvårigheter gör livet mycket besvärligt, inte minst i skolan. Många studier har gjorts på de barn som diagnosticerats med ADHD. De har inte samma beteende som de frustrerade pojkarna, säger projektledaren Nina Rehnqvist, chef för SBU. Flickorna bråkar inte, de vänder ofta sina problem inåt.