Ökning av unga missbrukare

Det är lätt att få tag på narkotika i Jönköpings län. Problemen med ungdomars missbruk har ökat mycket, bara det senaste året.
Eivor Gerhardsson har träffat många kuratorskolleger som bekräftar hennes egen bild: Det är mycket god tillgång på narkotika i Jönköpings län. Eivor Gerhardsson menar att ungdomars attityder till narkotika har förändrats. Högstadie- och gymnasieelever tror inte att det är farligt att knarka. Hon jämför dagens inställning till narkotika med ungdomars attityder under det drogliberala 70-talet.