Effektivaste fetmaoperationen ger allvarliga biverkningar

1:43 min

Den mest effektiva operationsmetoden mot fetma bör användas med försiktighet. Risken för allvarliga biverkningar är för stor enligt studie.

– Vi tror inte att man ska sätta ett absolut stopp för den typen av operation, men vi vill hissa flaggan för att man ska vara försiktig. Vi ser att det finns de som råkat illa ut av att genomgå en så aggressiv kirurgisk metod som duodenal switch, säger experten på fetmakirurgi Torsten Olbers, vid Sahlgrenska Akademin.

Det finns flera olika operationsmetoder mot fetma, och i en studie som publiceras i medicintidskriften JAMA Surgery har den vanligaste, gastric bypass, jämförts med en mer ovanlig metod, som använts framför allt för att hjälpa de allra tyngsta patienterna med ett kroppsmasseindex på över 50.

Duodenal switch kallas metoden. Stora delar av magsäcken tas bort och kroppen har betydligt kortare tid på sig att ta upp näring och fett ur maten medan den vandrar genom tarmen.

Den här operationsmetoden leder till den största viktnedgången. Men biverkningarna, ibland allvarliga, är många fler.

Det konstateras när man följt patienter i fem år efter operationen.

– Man hade betydligt fler komplikationer, som till exempel näringsbrist, och man behövde ligga inne på sjukhus och göra fler operationer efter duodenal switch, säger överläkaren och fetmakirurgen Torsten Olbers.

I nuläget tycker Torsten Olbers att man även vid mycket kraftig fetma i första hand ska prova en vanlig gastric bypass-operation, även om man kanske inte går ned riktigt lika mycket i vikt.

– Du ska ha en rimlig förväntan om du gör en gastric bypass att du inte går ned mer än till 35-40 i BMI om du kommer från 55, men du kommer att vara lika frisk och löpa mindre risk att drabbas av allvarliga biverkningar.