Kommunerna konkurrerar med friskolor

De kommunala gymnasieskolorna tar upp kampen mot friskolorna med fler specialutformade program. Eleverna kan komma från hela landet när utbildningarna blir mer och mer nischade. (SR Västernorrland)