Skonsammare stålningsbehandling mot cancer på väg

Redan 2007 kan strålbehandlingen av cancerpatienter komma att ske på ett mycket mer skonsamt och exakt sätt än i dag.

Micropos Medical, ett företag vid Chalmers Innovationscenter i Göteborg har tagit fram ett nytt system för att exakt lokalisera var tumören på det organ som skall bestrålas sitter.

På så sätt strålar man bara tumören och skonar kringliggande friska celler.

Patienterna får färre biverkningar, behandlingstiden minskar från sju veckor till två och köerna till landets strålningskliniker kan därför kortas radikalt.