Ingen medvind för vindkraftverk

I ett yttrande till Miljödomstolen säger Länsstyrelsen i Norrbotten nej till byggandet av vindkraftverk på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun.

Vindkompaniet har ansökt om att få uppföra en anläggning med maximalt 30 vindkraftverk med en samlad effekt på 90 megawatt på lågfjället Sjisjka. Området ligger inom Natura 2000-området Kaitum Fjällurskog.

Eftersom ansökan omfattar mer än tio megawatt måste frågan prövas av Miljödomstolen.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheten inte ”kan anses förenlig med miljöbalkens intentioner.”