Mögelproblemen i Alvesta ridhus

Problemen med mögel i Alvesta Ridhus har blivit en fråga för länsveterinären, Björn Dahlén. För att komma till rätta med de mest akuta problemen, föreslår Dahlén, att man ska salta i ridhuset för att dammet ska minska.
Eftersom bakterierna första och främst finns i ridhusbotten, som består av jord, spån och gödsel, föreslår Dahlén att man ska ta ut botten för rengörning och desinficering. Om det är möjligt vill länsveterinären också att ridhuspersonalen anlägger en ny ridhusbotten, men det är ett mycket omfattande arbete, säger han. Misstankarna om mögel började när ridklubbens medlemmar böjade bli hesa och fick svårt att tala.