Rusta upp riksväg 51 mellan Norrköping och Örebro

Riksväg 51 mellan Örebro och Norrköping är under all kritik.
Det tycker de moderaterna riksdagsmännen från Örebro och Norrköping, Sten Tolgfors och Gunnar Axén.
Som framfört sin kritik till infrastrukturminister UIrika Messing.

De hoppas att vägen ska rustas upp. En bättre väg skulle göra det möjligt att arbetspendla mellan Örebro och Norrköping, menar moderaterna. Det skulle också minska olycksriskerna.