Kraftig olycksminskning i Smedjebacken

Små enkla åtgärder som gruspåsar lättillgängliga på stan när det är halt, broddar till salu där många äldre människor vistas och en höjd allmän medvetenhet om olycksrisker har minskat olyckorna påtagligt i Smedjebacken på bara ett år Det visar statistik från Dalalandstinget.
Ett 100-tal färre allvarliga olycksfall i fjol jämfört med året innan, betyder också att kommunen sparat stora belopp, då bl a en bruten lårbenshals kostar samhället en kvarts miljon kronor.
De flesta olyckorna inträffar i eller nära den egna bostaden, och det är dom olycksfallen som har minskat mest, säger Åsa Draiby, som är folkhälsoplanerare i Smedjebacken.