Sjuhäradsbo förgiftad av besprutad container

Containrar som besprutats med nervgifter utgör en hälsofara för hamnarbetare. Men även andra som handhar lasten får problem. Containrarna transporteras vidare in i landet och öppnas av terminalarbetare som saknar kunskap om gifterna. Andreas Nilsson på Herrljunga åkeri blev förgiftad när han skulle öppna en besprutad container.