"Underlätta för miljöbilar!"

Kommunledningen i Karlstad vill att det ska bli attraktivare att använda s. k. miljöbilar, bl.a. genom skattelättnader.
Det är till finansdepartementet som de två kommunalråden Anders Knape och Jörgen Lenz vänder sig för att få fart på användandet också bland exempelvis företagen av bilar som drivs med andra bränslen än bensin och diesel - hittills är det ju framförallt kommuner som har gått över till miljöbilar. Kommunalråden skriver att det gäller att göra miljöbilarna och de alternativa drivmedlen billigare - genom sänkt skatt.