Norrlyckeskolans beslut står fast

Den högsta skolledningen i Helsingborg stödjer Norrlyckeskolans beslut att låta de fyra elever som i april misshandlade en kamrat på skolan komma tillbaks.

Ungefär hälften av eleverna på skolan i Ödåkra har på föräldrarnas initiativ stannat hemma i veckan i protest mot beslutet.

Hans Olsson, chef för bildningsnämndens område norr i Helsingborg, hävdar emellertid att kommunen gjort rätt.

– Vi har att följa de lagar och förordningar som gäller, och vi har en skyldighet att alla elever ska få undervisning, säger Hans Olsson.

Föräldrarna menar att den här händelsen är droppen som fått bägaren att rinna över, för skolan har i flera fall tidigare haft problem med våld bland elever.

– Vi har förstärkt personalen och alltså ökat vuxentätheten, säger Hans Olsson.

Vad som händer om eleverna skulle fortsätta att stanna hemma från skolan är oklart.

– Vår förhoppning är att det här ska lugna ner sig och att vi ska återgå till någon sorts normaltillstånd. Vi tänker inte ompröva något beslut, och vi hoppas att föräldrarna ska känna sig trygga och släppa sina barn till skolan, säger Hans Olsson.