Saab och Volvo tappar mark i USA

Både Volvo och Saab fortsätter att tappa mark på den viktiga USA-marknaden, enligt statistik som nyhetsbyrån Reuters sammanställt. Volvos försäljning bromsar mycket till följd av vikande efterfrågan på XC90-modellen.

Saabs aprilförsäljning i USA rasade med tolv procent till 3 174 sålda fordon jämfört med samma månad förra året, justerat för säsongsvariationer. Totalt för årets första fyra månader ligger nedgången på 8,7 procent.

Försäljningsproblemen var en återspegling av tillbakagången för Saab-ägaren General Motors (GM), som samtidigt tappade markandelar till japanska konkurrenter som Toyota och Nissan.