Kulturen ska ge jobb i länet

Norrbottens unika kultur ska på sikt ge fler arbetstillfällen och ge människor möjlighet att bo kvar i länet.

Regeringen står bakom initiativet till det regionala tillväxtprogrammet där kulturen och kulturarvet har en given plats.

Majlis Granström, Kulturchef vid Norrbottens läns landsting, poängterar att det handlar om att samordna de resurser som redan finns i länet.

- Det kommer inte några nya statliga pengar för tillväxtprogrammet men däremot går det att skapa nya pengar inom olika områden.

Landstinget i Norrbotten är ansvariga för handlingsprogrammet när det gäller kultur och kulturarvet.

Men även Film pool nord, Dans i norr, Hushållningssällskapet och Teknikens hus är inblandade.

Ingela Bergman, chef för Silvermuseet i Arjeplog, arbetar med tillväxtprogrammet Kultur och Kulturarvet.

- Vinningen för oss är inte kronor och ören, det handlar mer om att få kontakt med näringen och allmänheten.