Götene ryter till om inställda bussturer

Inom Götene kommun har tjänstemännen tröttnat på att skolbussar måste ställas in på grund av otillräcklig halkbekämpning.  

Trafiksamordnaren och trafikplaneraren på Götene kommun skriver i ett pressmeddelande att det visserligen är förståeligt att resenärernas säkerhet måste komma i första hand när blixthalka slår till. Men man pekar på att det inte är acceptabelt och "ohållbart" att skolturer ställs in i flera dagar på grund av dåligt väglag, vilket varit fallet den senaste tiden.

Götene kommun, som köper mycket skolskjuts av Västtrafik, anser att det är Västtrafik och underleverantören Nobina som måste lösa detta med Trafikverket - som i sin tur är ansvarigt för väghållningen.