Karl Rombo från Prematurföreningen och Eva Lyberg, psykolog på Sophiahemmet, om svårigheterna

11 min

Hör också ett samtal med Karl Rombo, som är ordförande för Prematurföreningen i Sverige och Eva Lyberg, psykolog på Sophiahemmet som jobbar med föräldrar och deras barn.