Sänkt arbetstid för vårdpersonal

Verksamhetscheferna på Centrallasarettet i Växjö kräver nu att den politiska ledningen på lasarettet ska gå med på att sänka arbetstiden för personalen.
Vårdpersonal har tidigare slagit larm om att rotationstjänstgöringen, alltså växlingen mellan dag- och nattarbete, är så påfrestande att många söker sig till andra tjänster. I ett brev till lasarettsstyrelsen skriver nu verksamhetscheferna att frågan om sänkt arbetstid måste få en snabb lösning, annars riskerar bemanningssituationen att bli katastrofal i framtiden.