Vårdcentralen i Fränsta blir privatägd.

Det är Familjeläkarna Mitt AB som kommer att ta över vårdcentralen från och med i höst.
Bakom det nybildade företaget står fyra läkare, alla med specialistkompentens inom allmänmedicin.
Personalen kommer att erbjudas anställning inom det nya bolaget.