Pengar att söka för småföretagen

Företagare i Västernorrland kan nu söka ekonomiskt stöd för att vidareutveckla en vara eller tjänst.
Totalt finns det en och en halv miljon kronor att söka.
Bakom satsningen står Nutek och Innovationsporten i Västernorrland.
Stödet kommer att ges till små företag som behöver hjälp att utvecklas och på så sätt stärka konkurrenskraften.